ดิฉันนางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

โดยในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันดังต่อไปนี้

1.จัดของบริจาคเป็นชุดที่บ้านใหม่ หมู่ 4 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยอาหารทั้งหมดจะเป็นอาหารสำเร็จรูปและของแห้ง ประกอบไปด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ขนมต่างๆและหน้ากากอนามัย

2.ลำเลียงขึ้นรถเพื่อขนส่งไปยังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ต้องกักตัวโดยมอบ 1 ชุด ต่อ 1 ครัวเรือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นผู้ดำเนินการ

หลังจากเสร็จภารกิจได้ร่วมเก็บภาพบรรากาศ ขอบคุณและร่วมให้กำลังใจกัน ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล

อื่นๆ

เมนู