ข้าพเจ้า น.ส.สุัพัตรา ศิริบุตรดา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่บ้านมะค่าหมู่ที่ 5ตำบล สวายจีกอำเภอเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลายตำบลแบบบูรณาการตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จุดเด่นของบ้านมะค่าคือการสานตะกร้าเลี้ยงหม่อนไหมการทอผ้าไหมที่ได้มาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนานและส่วนมากอาชีพเป็นหลักของชาวบ้านคือการทำไร่นาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ส่วนน้อยที่จะเลี้ยงหม่อนไหมคนข้างจะหาอยาก

มชาวบ้านบอกว่าการเลี้ยงหม่อนการผสมผสานหม่อนไต้หวันกับหม่อนไทยนำมาผสมกันจะได้ออกมาสวย

สอบถามชาวบ้านว่าการสานตะกร้าก็หาดูยากส่วนมากมีแต่คนเฒ่าคนแก่ที่สานตะกร้บ้านมะค่าเป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักสวนครัวกินกันเองแบ่งปันกันกิน


ลิ้งค์วิดีโอการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู