สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวกิตติยา เหิมฉลาด มานำเสนอเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในตำบลสวายจีก คือ สวนฝรั่งกิมจู ที่หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

นายปรีชา มีแก้ว อายุ 50 ปี ชาวบ้านบ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้พลิกผันจากอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง อยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว หันมาปลูกฝรั่งไร้เมล็ด “พันธุ์กิมจู” ที่มีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย แตกต่างจากฝรั่งทั่วไป รวมเนื้อที่ 25 ไร่ ทั้งยังใช้ปุ๋ยคอก เช่น มูลวัว สุกร และมูลไก่ ที่หาได้จากท้องถิ่นมาใส่เป็นปุ๋ย และขุดเจาะน้ำบาดาลมาพักไว้ในบ่อดินไว้ใช้ในการเพาะปลูกแทนน้ำประปาเพื่อลด ต้นทุนด้วย

 

 

 

         

ปัจจุบันฝรั่งของลุงปรีชา เป็นที่ต้องการของตลาด จนมีพ่อค้าทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และต่างจังหวัด มารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 35 บาท ส่งผลให้มีรายได้จากการเก็บผลผลิตขายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 60,000 – 70,000 บาท หักค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษา รวมถึงค่าจ้างคนงานแล้วก็จะเหลือกำไรสัปดาห์ละ 2 – 30,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัว และส่งเสียลูกทั้ง 2 คน เรียนได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีเงินเก็บออมอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้ขายกิ่งพันธุ์ให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริม อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างเว้นจากการ ทำนา มารับซึ่งฝรั่งของลุงปรีชา ไปวางขายตามเพิงริมถนนเป็นอาชีพเสริมช่วงว่างเว้นจากการทำนาอีกด้วย โดยแต่ละคนจะมีรายได้จากการรับฝรั่งมาขายเดือนละกว่า 10,000 บาท ลุงปรีชา บอกว่า ก่อนหน้านี้ตนเองมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ละเดือนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงได้ตัดสินใจขายเสื้อวิน และรถจักรยานยนต์กลับมาอยู่บ้านที่ แล้วทดลองซื้อต้นพันธุ์ฝรั่ง ชมพู่ องุ่นมาปลูก โดยเริ่มแรกลองปลูกเพียง 2 ไร่เพราะมีทุนเพียง 30,000 บาท ต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน รวมพื้นที่ปลูกแล้ว 25 ไร่

อื่นๆ

เมนู