หมู่4 บ้านใหม่ ต.สวายจีก จ.บุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญา คลีกร กลุ่มนักศึกษา MS04

การลงพื้นที่ในชุมชนของดิฉันคือบ้านใหม่ หมู่4 ต.สวายจีกบ้านใหม่เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีแหล่งท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้หลากหลายอย่างเช่นการชมการทำขนมไทย ตีมีด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น และยังมีที่พักโฮมสเตย์หากนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากพักสามารถโทรติดต่อได้(080-4734338) อีกทั้งยังมีสัตว์ประจำถิ่น โค กระบือ ฯลฯ การทำการเกษตรเป็นประจำทุกปีเช่น การทำนาปลูกข้าวนาปีโดยจะทำเป็นช่วงๆ

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชุมชนบ้านใหม่ ต.สวายจีก มีดังนี้

1.ขนมไทย

ขนมไทยเรามีหลายอย่างที่จะนำเสนอ เช่น ขนมเปียกปูนก็มีหลายอย่างเช่น ฟักทอง กล้วยเป็นต้นการทำขนมของชุมชนเราจะไม่ใช้สีผสมอาหารในการทำแต่จะใช้สีของธรรมชาติมาทำนั้นเองค่ะ

2.ตีมีด

ฐานตีมีดก็คนในครอบครัว นาย แก่น วิธีรัมย์และลูกหลานตีมีดมาตั้งแต่สมัยปู่ของปู่จนถึงรุ่นพ่อรุ่นลูกจนรุ่นหลานตีได้ทุกอย่าง เช่น จอบมีดเสียบเคียวกรรไกรมีดใหญ่มีดเล็กตีได้หมดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง ตีตะขอบังคับช้างตีได้สวยมากแต่ทุกวันนี้ช้างไม่ค่อยมีแล้วใกล้จะสูญพันธุ์เหล็กที่เราเอามาตีมีดเป็นเหล็กแหนบที่ดีที่สุด ตีมีดจะคมมาก

3.สมุนไพร

โดยจะใช้สมุนไพรมาทำเป็นเครื่องสำอางค์ โดยนำสมุนไพรมาทำผลิตภัณฑ์ได้แก่ สบู่มะขาม สบู่ขมิ้น ยาสระผม ครีมนวดผม ยานวดแก้อาการปวดเมื่อย โลชันขมิ้น ครีมบำรุงผิดหน้าโดยใช้สมุนไพรทำ ได้นำผลิตภัณฑ์พวกนี้มาจำหน่าย ได้จดทะเบียนการค้า ลงทะเบียนพาณิชย์ มีโลโก้เป็นของตัวเอง ได้ทำกิจการพวกนี้มาประมาณ 6-7 ปีจนถึงทุกวันนี้ เป็นต้น

 

เพิ่มเติม

บ้านใหม่ ม.4 ต.สวายจีกยังมีการทำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจักสานส่วนผ้าไหมของบ้านใหม่เราจะนำผ้ามาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า และเสื้อผ้า ผ้าของชุมชนบ้านใหม่สวายจีกจะเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนเขาเอง

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

  • พัฒนาด้านการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้เข้าถึงข้อมูลภายในหมู่บ้านให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาความก้าวหน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือประชาชนที่ว่างงานมีอาชีพเสริมและมีงานทำเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชนและประชาชนเอง
  • การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดจากเชื้อโควิด19-อย่างเคร่งครัด

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสามารถศึกษาหาความรู้จากชุมชนได้อีกทั้งชุมชนยังได้รายได้จากการทำสินค้าโอท็อปมากมายไม่ว่าจะเป็น จักสาน ตีมีด ผ้าไหมเป็นต้นและมีการควบคุมสถานการณ์โควิดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการพบเชื้อภายในชุมชนของเรา

วีดีโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู