ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม  ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นเดือนที่ 7                                                                       

  การปฏิบัติงานในเดือนกรกฏาคม ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานอยู่ในสำนักงาน และมีผู้ร้องทุกข์เข้ามาร้องเรียนค่อนข้างน้อยกว่าปกติ อาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กลับมาระบาดรุ่นแรงขึ้นอีกครั้ง ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการน้อยลง อีกทั้งปลัดเข้าอำเภอน้อยลง เพราะต้องลงพื้นที่ตามหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโควิด โรงบาลสนามตามตำบล สนามช้างอารีน่า ดูแลการฉีดวัคซีนขอลตำบลที่รับผิดชอบ ทำให้เข้าประจำการศูนย์ดำรงธรรมได้น้อยลง                                                                                                                     

  ทั้งนี้ดิฉันได้ทำงานให้ 2 สำนักงานทั้งงานศูนย์ดำรงธรรม และงานสำนักงาน อาทิงานเอกสาร ทำเอกสารตั๋วจำนำหาย ติดประกาศที่ดิน ลงรับหนังสือเข้า      แจกเอกสารตามฝ่ายต่างๆ ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปรษณีย์ จัดงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำข้อร้องเรียนลงระบบของกรม ยุติข้อร้องเรียนร้องทุกข์ อีกทั้้งได้เรียนรู้งานใหม่ๆ จากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์มอบหมาย ฯลฯ

                                                           งานไกล่เกลี่ย                                                                จัดโต๊ะจับผ้า

                                                               ดูแลงานประชุม                                                          จัดโต๊ะประชุม

                                         ลงทะเบียนผูเข้างานประชุม                                  เดินเวียนเอกสาร                            จัดทำเอกสาร

อื่นๆ

เมนู