ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่ากาอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เดือนมีนาคม เป็นเดือนที่ 3

การปฏิบัติงานจะคล้ายเดิม คือปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ อยู่ดูแลการบันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ยุติ และตรวจสอบการมอบหมายหน้าที่ ลงในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย แยกเรื่องราวร้องทุกข์ลงแฟ้มตามประเภทของเอกสาร เพื่อสะดวกต่อการค้นหา เป็นผู้ช่วยปลัดในเวลาไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ รวมถึงช่วยเหลืองานสำนักงาน เช่น ลงติดประกาศที่ดิน ทำหนังสือตั๋วจำนำ ลงรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานอื่น ลงรับและแจกหนังสือตามฝ่ายต่างๆ 

อีกทั้งที่ผ่านมามีงานมาราธอนครั้งใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกองเชียร์ในงานนี้ด้วย ซึ่งต้องไปถึงงานตั้งแต่ 16.00น. อยู่ร่วมงานจนถึงเวลา 02.00 น. ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์

ประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์       

งานมาราธอน

งานมาราธอน

รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์

งานโคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู