ดิฉันนาสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่ 5

การปฏิบัติงานนั้น ส่วนใหญ่จะประจำอยู่ที่สำนักงานรอรับเรื่องราวร้องทุกข์ อยู่ดูแลระบบการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ช่วยปลัดในการไกล่เกลี่ยในบางครั้งสำหรับเรื่องที่ไม่ใช่ความลับ ช่วยเหลืองานสำนักงาน รับหนัง ส่งหนังสือออกหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเดือนนี้ยังมีการจัดประชุมหัวหน้าส่วน จัดสถานที่งานต่างๆ งานรับบริจาคเลือดประจำอำเภอ จะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน

ซึ่งมีงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แจกข้าวให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้

     

งานไกล่เกลี่ย

   

จัดงานประชุมหัวหน้าส่วน งานบริจาคเลือด

            

งานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู