1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ราบงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านสวายจีก หมู่ 2  ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลในชุมชนในด้านต่างๆ และการสำรวจสถานการณ์การป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด -19 โดยบ้านสวายจีก ม.2 มีดังนี้

  โดยได้สอบถามข้อมูลสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จาก อสม. สุวัลภา โสรำพัน ทราบว่าภายในชุมชนไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 มีบางส่วนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชุมชนมีมาตรการในการป้องกันโรคโควิด -19 โดยการตั้งจุดคัดกรองภายในชุมชน เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์

ภายในชุมชนยังมี ป้าวงเดือน ที่ยังทอผ้าไหมในชุมชน โดยการปลูกหม่อนเเละเลี้ยงไหมเองและนำมาทอเป็นผ้าขาวผ้าผู้ชายและผ้าไหมผู้หญิง โดยสามารถผลิตได้ถึง 4 ผืนต่อเดือน และยังมีหลายลวดลายทั้งลายดอกพิกุล และลายม้าที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม

มีร้านอาหาร เนื้อย่างทางโค้ง

มีไม้หอม รีสอร์ท

มีการเสียงสัตว์ ทำการเกษตร

 

 

อื่นๆ

เมนู