ดิฉัน นางสาวคำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไป ได้ลงพื้นที่ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดโพธิ์ทองสวายจีก บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะการทำงานของตำบลสวายจีก

ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโรงทานหมู่ 14 และปัจจัยให้กับทางวัดโพธิ์ทองสวายจีกร่วมกับคณะทำงานตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ในงานชาวบ้านรู้สึกอิ่มบุญและมีความสุขไปตามๆกันและดิฉันได้นำน้ำดื่มเดินแจกชาวบ้านที่มารับประทานโรงทานในวัดโพธิ์ทองพร้อมคณะการทำงานทุกท่านของตำบลสวายจีก

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู