โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : กิจกรรมติดตามผลิตภัณฑ์แปรรูปและนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นบ้านของสมาชิกในหลักสูตร MS04

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตร MS04 ร่วมกันวางแผนการและชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

กิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นบ้านของสมาชิกในหลักสูตร MS04 โดยตัวแทนผู้ทอผ้าในชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ละท่านมาเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปของตนเอง ณ ห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของหลักสูตร MS04 โดย นางละออง อาญาเมือง ตัวแทนผู้ทอผ้าจาก หมู่ 7 บ้านหนองขาม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ที่ดิฉันรับผิดชอบและดูแล) ได้เสนอเสื้อสไบคอกลมแขนสั้น จุดเด่น คือ เป็นผ้าทอมือพื้นบ้านลายสวายจีก ที่มีสีสันหลากหลายและลวดลายสวยงาม ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตจำนวน 340 บาท จำหน่ายในราคา 499 บาท ต่อตัว

ภาพนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นบ้านของสมาชิกในหลักสูตร MS04

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นบ้านของสมาชิกในหลักสูตร MS04

(ที่มา : ณ ห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของหลักสูตร MS04 )

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดหนองปรือ ณ วัดหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์      นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ในหลักสูตร MS04 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดหนองปรือ

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดหนองปรือ

(ที่มา : ณ วัดหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดโพธิ์ทอง ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์     นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ในหลักสูตร MS04 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมกิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดโพธิ์ทอง

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินวัดหนองปรือ

(ที่มา : ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

ณ ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

1. เก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

3. ที่พัก/โรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น และนำมาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาบันทึกใน ระบบ CBD เรคคอร์ด ประจำตำบล

ภาพการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

(ที่มา : ณ บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)

วิดีโอการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู