โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ภายใต้หลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปัณฑารีย์ ยอดกระโทก (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก ตามหลักสูตร MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม .. 2564 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงาน  ได้ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและวางแผนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหาของการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในเดือนธันวาคม .. 2564

กิจกรรมนักเล่านิทาน วิถีชุมชนบนฐานความพอเพียง

โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เชิญอาจารย์อุดม อาญาเมือง มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเล่าและประวัติความเป็นมาของตำบลสวายจีก โดยอาจารย์อุดม อาญาเมือง ได้ถ่ายเรื่องเล่า ประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งได้ขับร้องบทเพลงของตำบลสวายจีกให้แก่สมาชิกผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้และรับฟังร่วมกัน

เพลง : สวายจีกบ้านฉัน

ประพันธ์โดย : คุณปิติ คะนัยรัมย์

ขับร้องโดย : อาจารย์อุดม อาญาเมือง

                  “สวายจีก สวายจีกบ้านฉัน จากการบอกกล่าวเล่าขาน สวายจีกนั้นเกิดมานานหลายปี ฉันรักบ้านของฉันฉันรักมานาน ก็เพราะว่าบ้านฉันดี

สวายจีก อุดมสมบูรณ์ เนื้อละมุน ข้าวปลามากมี พืชพันธุ์ ธัญญาหาร เทวสถาน ภูมิบ้านดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์วัฒนธรรม ประเพณี ฉันรักสวายจีกบ้านฉัน ทุกคนยึดมั่นรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยิ้มรวยระรื่น ไพเราะวจี ฉันรักบ้านของฉันเต็มที่ ประกาศศักดิ์ศรี ฝากเพลงลอยลม

สวายจีก รุ่งเรืองเจริญงดงามเหลือเกิน ขอเชิญชื่นชม หาใดเทียบเทียมสิ่งนี้ น้ำใจไมตรี น้องพี่เกลียวกลม บ้านเมืองเป็นของพวกเรา ประสานกันเข้าให้โลกนิยม

กิจกรรมนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้านสวายจีกในหัวข้อ “เสื้อตามใจฉัน”

 

การติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อผ้าพื้นบ้านภายใต้ แนวคิดเสื้อตามใจฉันซึ่งเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ผู้ตัดเย็บสามารถออกแบบได้ตามความพึงพอใจของตนเอง แล้วนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการตัดเย็บเสร็จแล้ว มานำเสนอให้กับสมาชิกคนอื่น ได้ชม เอกลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านสวายจีกนั้น โดยได้เชิญคุณอริยพล กลองชัย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเสื้อจาก ร้าน Starfreedom Silk มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าของตัวแทนกลุ่มทอผ้าแต่ละคน แนะนำแนวทางการนำผลผลิตไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งโดยรวมแล้วจะเป็นผ้าพื้นบ้านทอมือ มีลวดลายที่โดดเด่นและสีสันที่สวยงาม ตามแบบฉบับของผ้าพื้นบ้านสวายจีกผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะเป็นเสื้อแขนสั้น เสื้อคอกลม เสื้อเชิ้ต เสื้อที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ หรือจะใส่ไปร่วมงานต่างๆได้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการอบรมหัวข้อการใช้ผ้าอัดกาวเพื่อสร้างความทรงตัว

โดยมี นางสมจิต ชัยสุวรรณ์ ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกของโครงการ ได้มาบรรยายและสอนวิธีการอัดผ้ากาวเพื่อสร้างความทรงตัวให้กับผ้าที่ตัดเย็บ ให้แก่สมาชิกในหลักสูตรได้ดูและฟังร่วมกัน

ผลการออกแบบการแต่งกายตามความเหมาะสมของการใช้งานจากผ้าพื้นบ้านตำบลสวายจีก

ผู้ผลิต : นางทองนาค การเพียร

ลักษณะของเสื้อ : เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้น มีกระเป๋าตรงอกซ้าย มีลวดลายที่สดใสและสวยงามตามแบบของผ้าทอมือพื้นบ้านสวายจีก

จุดเด่นของเสื้อ : เป็นผ้าทอมือพื้นสวายจีก มีลวดลายที่โดดเด่นและป็นเอกลักษณ์ของสวายจีก สามารถสวมใส่ออกงานต่างๆ และสวมใส่ได้ทุกเทศกาล

ต้นทุน : 120 บาท

จำหน่ายราคา : ตัวละ 499 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการตัดเย็บ : เนื่องจากผ้าทอมือ ต้องใช้ระยะเวลาในการทอต่อผืนค่อนข้างนาน จึงทำให้การตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละชุดจึงค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่อมาจากผ้าไม่พอ

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ในหลักสูตร MS04 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดโรงทานน้ำดื่ม ไว้บริการให้กับประชาชนและพระสงฆ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

วิดีโอการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม .. 2564

อื่นๆ

เมนู