1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้านตำบลสวายจีก กิจกรรมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การแปรรูปผ้าไหมพื้นบ้านตำบลสวายจีก กิจกรรมอบสิ่งของช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยโรคระบาดโควิด-19

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม

ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะมรัมย์ (นักศึกษา) MS04 ตำบลสวายจีก  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

คณะผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำโครงการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ในวันที่ 14 สิงหาคม ชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

   

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลสวายจีก ภายใต้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจ ส่งความห่วงใยให้พี่น้องชุมชนบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก ที่ปิดหมู่บ้านเฝ้าระวังไวรัสโควิด-2019 โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้ใหญ่แม้น อาญาเมือง และคณะทำงานจากบ้านใหม่ หมู่ 4 ที่ร่วมกันขับเคลื่อนพลังบุญนี้

ในส่วนที่รับผิดชอบเก็บข้อมูล บ้านสวายจีก หมู่ 2 บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการผลิตผ้าไหมของ ป้าวงเดือน กรีรัมย์ หรือป้าเดือน พบว่าป้าเดือนทอผ้าไหมสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน และบางส่วนนำไปจัดจำหน่ายสร้างรายได้ ซึ่งป้าเดือนเล่าว่า เคยขายผ้าไหมได้ถึงผืนละ 3,000 บาท เนื่องจากลูกสาวได้นำไปขายที่ต่างประเทศ ที่ผ้าไหมป้าวงเดือนขายได้ราคาสูงนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ป้าวงเดือนใส่ใจในการผลิต ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยตนเอง ลงมือผลิตผ้าไหมด้วยตนเองทุกขั้นตอน และไม่มีการใช้ผ้าอื่นไดมาผสม เป็นผ้าไหมแท้ทั้งผืน

 

อีกทั้งยังมีสวดลายที่งดงาม ทั้งลายดอกพิกุล ลายม้า ลายช้าง ลายไทย ทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้าเดือนได้ทำเองทั้งสิ้น โดยปัจจุบัน ป้าเดือนสามารถผลิตผ้าไหมและผ้าขาวม้าได้ถึงเดือนละ 4 ผืนเลยทีเดียว

    

ทั้งนี้อาจารย์ประจำโครงการได้ใช้ผ้าไหมในชุมชนสวายจีกนำการตัดเป็นเสื้อสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมภายในชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

   

 

 

อื่นๆ

เมนู