การปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน

ดิฉัน นางสาวเจนจิรา  กะสมรัมย์ (นักศึกษา)  MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนนี้  ได้ปฏิบัติงานในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนสวายจีก ตำบลสวาายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดยโครงการได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนสวายจีก มีศูนย์กลางการเรียนรู้ ณ บ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทุกคนล้วนมีความสามารถแตกต่างการ ในด้านการตัดเย็บการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม หรือแแม้แต่การทอผ้าไหม ที่มีลวดลายและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

 

สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการทอผ้าไหมจำหน่ายให้แก่โครงการ และรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม การแปรรูปเป็นเสื้อสุภาพบุรุษ เสื้อสุภาพสตรี ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด และการเข้าร่วมโครงการยังเสริมสร้างความรู้ และเทคนิคเพิ่มเติมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตัดเย็บผ้าไหมให้สมาชิกได้เรียนรู้เพิ่มเติม

สมาชิกทุกคนในโครงการได้สวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองได้ตัดเย็บ ส่วนหนึ่งนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน แม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ที่ไม่มีการจ้างงาน แต่ทางโครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และลดความเสี่ยงเนื่องจากปฏิบัติงานภายในชุมชน

 

         

โครงการสามารถสร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มเเข็ง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สมาชิกมีผลงานเป็นของตนเองจากการเข้าร่วมโครงการ

 

ด้วยความสามารถของคนในชุมชน และผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนสวายจีก ทำให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมได้รับความนิยมและมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง สมาชิกได้รับรายได้นับว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทางโครงการได้เล็งเห็นถึงความงดงามและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสวายจีกและความสามรถของคนในชุมชน จึงทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู