ดิฉัน น.ส ชฎาพร  ชุดชะเวทย์ ประเภทประชาชนทั่วไป ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนและจำนวน นักเรียน นักศึกษาในชุมชนบ้านพลวงหมู่ 16ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านพลวงหมู่ 16 เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ก่อตั้งเมื่อประมาณปีพ.ศ 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 123 ปีบ้านพลวงหมู่ 16 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่ถือว่าพอมีพอกินไม่กันดารเท่าไหร่นักมีโรงเรียนอยู่ในชุมชนบ้านพลวง 2 โรงเรียนมีโรงเรียนบ้านพลวงและมหาวิทยาลัยเป็นเบญจเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในชุมชนนี้แต่ก่อนเคยมีไร่สตอเบอรี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเข้ามาแวะเยี่ยมชมและเข้าไปเก็บสตอเบอรี่ถือเป็นรายได้ดีให้แก่ชุมชนที่นี่เลยทีเดียวแต่ ณ ปัจจุบันนี้ไร่สตอเบอรี่ได้ยุบลงไปแล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรเจ้าของที่ ทำไร่สตอเบอรี่แห่งนี้ได้ยุบไร่สตอเบอรี่ลงและชุมชนบ้านพลวงได้มีการทำรีสอร์ทเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชนเป็นรายได้เข้าครอบครัวส่วนหนึ่งอีก เลือกด้านการศึกษาและชุมชนนี้ถือว่ามีนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่ได้รับการศึกษา

   นอกจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทชุมชนบ้านพลวงหมู่ 16 แล้วดิฉันได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศาลาหอประชุมร่วมกับคณะทำงาน ตำบลสวายจีก ช่วยกันทาสีศาลาหอประชุมใหม่และอบรมการตัดเย็บผ้าไหม

 

 

อื่นๆ

เมนู