การปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน

        สวัสดีค่ะ  ดิฉันนางสาวเจนจิรา  กะสมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสวายจีก หลักสูตร (MS04) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ประจำเดือนพฤศจิกายน  อาจารย์ประจำโครงการมอบหมายการปฏิบัติงานประจำเดือนโดยให้ลงพื้นเก็บข้อมูล CBD ด้านผู้ที่ย้ายกลับบ้านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก/โรงแรม  ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ร้านอาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น  พืชประจำท้องถิ่น  สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เก็บขอมูลตามพื้นที่ที่รับผิดชอบและกรอกข้อมูลลงระบบ CBD และรายงานความคืบหน้าแก่อาจารย์ประจำโครงการ

 

 

 

 

คณะทำงานตำบลสวายจีกร่วมทำโรงทานน้ำดื่ม ณ วัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

  

   

 

คณะทำงานตำบลสวายจีกร่วมทำโรงทานน้ำดื่ม น้ำผลไม้  ณ วัดโคกตาสิงค์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  

   

คณะทำงานร่วมทำบุญงานกฐิน ณ วัดโคกตาสิงห์  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน คณะทำงานตำบลสวายจีก จะสวมใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ของตำบลสวายจีก เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในชุมชนได้แปรรูปเป็นเสื้อสุภาพสตรี เสื้อสุภาพบุรุษ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมสวายจีก และสามารถสวมใส่ผลิตภัณฑ์ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนบุรีรัมย์-สวายจีก หมู่ที่ 2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อุโบสถเก่าอายุมากกว่า 200 ปี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู