ชื่อบทความ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวพรสุดา แก้วชนะ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม 3

นางสาวพรสุดา แก้วชนะ                 เลขที่ 08

นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน         เลขที่ 09

นายวรัญญู กองรัมย์                         เลขที่ 06

หมู่บ้านที่รับผิดชอบ

หมู่ 1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ 17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

     หมู่ 18 บ้านปรือพัฒนา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ 19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

คุณแม่เหวย นางวัลลภ สุรินทร์  เป็นชาวบ้านหมู่ที่ 17 บ้านเอกมัย           ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง      จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหม ซึ่งปัจจุบันในหมู่บ้านมีเพียงคุณแม่เหวยเท่านั้นที่ยังทอผ้าไหมอยู่ โดยคุณแม่เล่าว่าเมื่อก่อนนั้น ขั้นตอนต่างๆในการทอผ้าไหม คุณแม่จะลงมือปฏิบัติเองตั้งแต่

  1. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  2. ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
  3. การทำเส้นไหม
  4. การกรอไหม
  5. การสาวไหม
  6. การเข้าฟันหวีหรือฟืม
  7. การเข้าหัวม้วล
  8. การทอผ้าไหม

จนได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีลวดลายที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาให้ได้สวมใส่กันในครัวเรือน และจัดจำหน่ายให้คนในชุมชนนั้นเอง แต่ปัจจุบันคุณแม่บอกว่าไม่ได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองแล้วเนื่องจากอายุมากขึ้น และพื้นที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องซื้อเส้นไหมสำเร็จมาใช้ในการทอ เช่น ไหมรัสเซีย ไหมจุน และไหมบ้าน แต่การทอยังเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีความสวยงาม ประณีตดังเดิม

ประเภทผ้าไหมของคุณแม่เหวยที่ทอ มีดังนี้

ผ้าขาวพื้นบ้าน ผ้าขาวม้ายกขิด ผ้าโสร่ง ผ้ายกดอก ผ้าสไบนาง เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู