ระผม นายกันตพงศ์ สาระสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ารปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกรกฏาคมและเดือนสิงหาคม กระผมได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 29 กรฏาคม 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้ากิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์กักกันตัว ทั้ง 8 แห่ง ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู