โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญาคลีกรนักศึกษา การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายนคณาจารย์และคณะปฏิบัติงานชุมชนสวายจีก ได้ดำเนินการติดตามผลการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีกและดำเนินการมอบหมายการสำรวจเส้นทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของชุมชน

การติดตามผลผลิตผ้าไหมแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนตำบลสวายจีก

อาจารย์และคณะปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการติดตามผลผลิตแปรรูปผ้าไหมในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ดำเนินโครงการมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ การแปลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อคุมสตรีและเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในชุมชนตำบลสวายจีกการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เราได้ทำการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผสมผสานกับฝีมืออันปราณีตการตัดเย็บก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้

สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชน หมู่4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่4 บ้านใหม่ ต.สวายจีก

เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีแหล่งท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้หลานอย่างเช่นการชมการทำขนมไทย ตีมีด เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น และยังมีที่พักโฮมสเตย์หากนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากพักสามารถโทรติดต่อได้(080-4734338) อีกทั้งยังมีสัตว์ประจำถิ่น โค กระบือ ฯลฯ การทำการเกษตรเป็นประจำทุกปีเช่น การทำนาปลูกข้าวนาปีโดยจะทำเป็นช่วงๆ

และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติเช่น

-บ่อบาดาน  -สระ –ห้วย เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

วีดีโอประกอบ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู