ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นการทำงานประจำอยู่ในสำนักงาน รอให้บริการประชาชนที่เข้ามาทำธุระต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ งานหลักจะเป็นการทำงานในคอมพิวเตอร์ คุมระบบต่างๆ อาทิเช่น บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงในฐานข้อมูลกระทรวมหาดไทย  ทำงานเอกสาร งานไกล่เกลี่ย  และช่วยงานสำนักงาน ลงรับเอกสาร ออกเลขส่งเอกสาร ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำซองส่งผู้ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ งานรับบริจาคโลหิต งานประชุมหัวหน้าส่วน งานประชุมผู้ใหญ่บ้าน จัดสถานที่งานวันธงชาติไทย จัดสถานที่งานวันคล้ายวันสวรรคตราชกาลที่ 9 รวมงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

                                                                                                                                                                                                                                                        

       อีกทั้งร่วมงานรับโล่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์                ได้รับคัดเลือก งานเลี้ยงส่งหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมย้ายไปทำงานที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงพี่ๆ TST  ตำบลละ 2 คน จำนวน 38 คน         หมดสัญญาการจ้างงาน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งหัวหน้า และพี่ TST ที่ได้สอนงาน และต้อนรับดิฉันอย่างเป็นกันเอง      

อื่นๆ

เมนู