1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04 – การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ภายใต้กิจกรรมการติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

MS04 – การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ภายใต้กิจกรรมการติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04 – การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ภายใต้กิจกรรมการติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวณัฐญา  กระสุนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และคณะทำงานร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน goolgle meet ร่วมชี้แจงการวางแผนดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน ในการประชุมจะพูดถึงการสำรวจข้อมูลในชุมชนเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD ของตำบล ซึ่งข้อมูลพื้นฐานจะมีทั้งหมด 10 เรื่อง พร้อมให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาจุดเด่นจุดขาย คุณสมบัติและเอกลักษณ์ของเสื้อแปรรูปของชุมชน อีกทั้งยังชี้แจงและนัดหมายการจัดกิจกรรมอบรมการเพิ่มมูลค่าของเสื้อแปรรูปการสร้างตลาดออนไลน์ให้กับชุมชน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดตามการแปรรูปผ้าพื้นบ้านและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้าน

โครงการหลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก มีศูนย์รวมการปฏิบัติงานอยู่ที่ ศาลาประชาคมของบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อผ้าภายใต้ แนวคิด “เสื้อผ้าตามใจฉัน” ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ผู้ตัดเย็บสามารถออกแบบได้ตามความพึงพอใจ แล้วนำผ้าที่ทำการตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว มานำเสนอให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้ชม เอกลักษณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าของคนในตำบลสวายจีก ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเสื้อเชิ้ท เสื้อคอกลม เสื้อแขนสั้น ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และยังสวมใส่ไปงานพิธีการต่าง ๆ ได้   ข้อเสนอแนะในการตัดเย็บผ้าของสมาชิกในครั้งนี้ คิอ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่หลากหลายมากขึ้น

   

  

   

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้แบ่งการจัดเก็บข้อมูล ตามหมู่บ้านที่ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลบ้านถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลในหัวข้อ เกษตรกร สัตว์เลี้ยง และพืชในท้องถิ่น

        

 

 

   

   

   

   

กิจกรรมจิตอาสาทำบุญโรงทานน้ำดื่มเนื่องในงานบุญกฐิน

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงานและชาวบ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ร่วมทำบุญโรงทาน ณ วัดบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 และวัดโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

   

 

 

 

 

VDO รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู