ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          การปฏิบัติงานในเดือนนี้ทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา ที่วัดเขากระโดง เป็นเวลา 2 วัน ได้มีการเตรียมงานล่วงหน้าก่อน ทั้งจัดสถานที่ จับผ้า เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ วันแรกจะเป็นพิธีกวนข้าวทิพย์ พระสงฆ์ทำพิธีที่ปากปล่องภูเขาไฟ วันที่สองมีพิธีตักบาตรเทโว พระสงฆ์เดินลงมาจากบนเขากระโดงเพื่อรับข้าวสารอาหารแห้ง  จากประชาชนผู้เข้ามาทำบุญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ช่วยงานหัวหน้าในการไกล่เกลี่ย บันทึกข้อมูลไกล่เกลี่ย ทำข้อตกลงระหว่างคู่กรณี ช่วยบันทึกข้อมูลอบายมุข ลงบันทึกตรวจที่หัวหน้าลงสถานบริการ และ ลงบันทึกเกี่ยวกับระบบสืบสวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ต้อนรับปลัดอาวุโสคนใหม่ ย้ายมาประจำการแทนหัวหน้าคนเก่า ที่ต้องเข้าไปโรงเรียนนายอำเภอ โดยการพาหัวหน้าไหว้สิ่งศักสิทธิ์ และพาเยี่ยมชมห้องต่างๆของอำเภอ                                                                                                                                                                                                                       ร่วมงานทอดกฐินตั้งโรงทานแจกน้ำเปล่ากับอาจารย์ที่วัดหนองปรือ มีประชาชนตำบลสวายจีกมาร่วมทำบุญอย่างคับคลั่ง มีโรงทานอาหารมาตั้งมากมาย

อื่นๆ

เมนู