สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภัทราวดี เตียนไธสง ประเภทนักศึกษา เดือนนี้ได้ลงได้ทำการลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลของชุมชนสวายจีก อำเภอสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ละเดือนนี้ทางทีมงานโครงการที่รับผิดชอบตำบลสวายจีกได้ร่วมทำบุญทอดกฐินและแจกของถวายโรงทานกับวัดโพธิ์ทองตำบลสวายจีก

   

ดิฉันและทีมงานที่รับผิดชอบตำบลก็ได้ไปถวายน้ำและปัจจัยไห้แก่พระสงฆ์ ทีมงานเราจะใส่ชุดที่ทำจากผ้าไหมสวายจีกเพื่อแสดงไห้เห็นถึงผลงานตำบลเราและเป็นเอกลักษณ์สวายจีก

 

   

   

 

 

อื่นๆ

เมนู