ดิฉันนางสาวชฎาพร ชุดชะเวทย์ประเทศประชาชนทั่วไปสมาชิก MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฉันได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านสวายจีกตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดูการตัดเย็บผ้าไหมและแปรรูปผ้าไหมของชาวบ้านในชุมชนนี้ได้พบว่าชุมชนนี้มีความสามารถในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋าจากผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนขั้นตอนในการตัดเย็บเสื้อของชุมชนนี้ก่อนที่จะมาเป็นเสื้อสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษรวมทั้งกระเป๋าสะพายใส่สัมภาระต่างๆก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างเป็นผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนชาวบ้านได้ทอผ้าเองด้วยมือของตนเองไม่ใช่การท้อด้วยเครื่องจักรทำให้การทอผ้าของคนในชุมดูมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน       ฝีมือในการตัดเย็บของสมาชิกในชุมชนตำบลสวายจีก

ทำให้ชุมชนมีรายได้เข้าครอบครัวและเลี้ยงชีพของตนเองเพิ่มมากขึ้นจากการทอผ้าและแปรรูปเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าที่สวยงาม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู