สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว ภัทราวดี เตียนไธสง สมาชิกผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา

     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล1 มหาลัย (จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วไห้ประเทศ) มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 4 ธันวาคม ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วัดเขากนะโดง กับชาวบ้านบ้านใหม่หมู่4 โรงทานจะมี น้ำ ข้าวเหนียว ส้มตำ ผัดหมี่ ขนมหวานลอดช่อง และน้ำดื้มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 120 ขวด

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน ได้จัดประชุมการวางแผนการทำงานของเดือนธันวาคม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเดือนนี้ไห้ไปถึงเป้าหมายของโครงการที่วางไว้

อบรมการใช้ผ้าอัดกาวเพื่อสร้างความแข็งแรง

วิทยากรรับเชิญ

1.นางสมจิต ไชยสุวรรณ์

2.อาจารย์อุดม อาญาเมือง

3.คุณอริยพล กลองชัย

4.คุณปรารถนา อาญาเมือง

หัวหน้าโครงการได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานในโครงการแปลรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ไห้แก่ชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการโชว์งานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อไห้เป็นไปตามเป้าหมายของแนวทางที่ได้วางไว้

รูปภาพการปัฎิบัติงานและการอบรมการตัดเย็บ

วิดีโอตำบล

 

อื่นๆ

เมนู