ดิฉัน นางสาวธัญญลักษณ์ ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ MS04-011
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

—————————————-=^U^=—————————————-

รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการและคณะทำงานหลักสูตร MS 04 การแปรรูปผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมประชุม เกี่ยวกับขอบข่ายการดำเนินงาน ระยะเวลา ภาระหน้าหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ

ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             วาระการประชุม

1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม
2. กิจกรรม “นักเล่านิทาน ให้สมาชิกเตรียมเนื้อหานิทานวิถีชุมชนบทฐานความพอเพียง”
โดยท่านอาจารย์อุดม อาญาเมือง
3. กิจกรรม “เล่าเรื่องการแปรรูปผ้าของสมาชิกที่ตัวเองรับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นเป็นผลงาน และจำนวนรายได้” และบอกแนวทางว่าจะนำผลผลิตไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
โดย คุณอริพล กลองชัย
4. การอบรม หัวข้อ การใช้ผ้าอัดกาว เพื่อสร้างความทรงตัว
โดย คุณจิต ชัยสุวรรณ และ คุณปรารถนา อาญาเมือง
5. สมาชิกนำอุปกรณ์การทำงานส่วนตัวมาพร้อมปรับปรุงการทำงาน

 

 

คณาจารย์ คณะทำงานและกลุ่มทอผ้าชองชุมชนได้ เชิญอาจารย์อุดม อาญาเมือง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวตำนานของตำบลสวายจีก อาจารย์อุดม อาญาเมืองได้ถ่ายทอดบทเพลงและเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบ้านสวายจีกให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้และรับฟังร่วมกัน

เพลง : สวายจีกบ้านฉัน
ประพันธ์โดย คุณปิติ คะนัยรัมย์
ขับร้องโดย อาจารย์อุดม อาญาเมือง

                  สวายจีก สวายจีกบ้านฉัน จากการบอกกล่าวเล่าขาน สวายจีกนั้นเกิดมานานหลายปี ฉันรักบ้านของฉัน ฉันรักมานาน ก็เพราะว่าบ้านฉันดี

สวายจีก อุดมสมบูรณ์ เนื้อละมุน ข้าวปลามากมี พืชพันธุ์ ธัญญาหาร เทวสถาน ภูมิบ้านดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี ฉันรักสวายจีกบ้านฉัน ทุกคนยึดมั่นรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยิ้มรวยระรื่น ไพเราะวจี ฉันรักบ้านของฉันเต็มที่ ประกาศศักดิ์ศรี ฝากเพลงลอยลม

สวายจีก รุ่งเรืองเจริญงดงามเหลือเกิน ขอเชิญชื่นชม หาใดเทียบเทียมสิ่งนี้ น้ำใจไมตรี น้องพี่เกลียวกลม บ้านเมืองเป็นของพวกเรา ประสานกันเข้าให้โลกนิยม

 

                คณาจารย์ คณะทำงานและกลุ่มทอผ้าชองชุมชนได้เชิญ คุณอริยพล กลองชัย 

วิทยากรผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าของตัวแทนกลุ่มทอผ้าแต่ละคนแนะนำแนวทางการนำผลผลิตไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

             กลุ่มทอผ้าชุมชนสวายจีกร่วมอบรมหัวข้อ การใช้ผ้าอัดกาวเพื่อสร้างความทรงตัวให้กับเสื้อโดยนางจิต ไชยสุวรรณ และ นางสาวปรารถนา อาญาเมือง

 

ผลงานที่รับผิดชอบ
ชื่อเจ้าของผลผลิต นางเสมียน ชาติรัมย์ หมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก
ลักษณะของการตัดเย็บเสื้อผ้า
– เสื้อเชิ้ท
– เสื้อคอกลม
– เสื้อคอจีน
– เสื้อแขนสั้น
– เสื้อคอกระเช้า(เสื้อตะเข็บ)
คุณสมบัติของเนื้อผ้า
– เนื้อผ้ามีความนิ่มไม่หยาบแข็งใส่แล้วไม่ระคายเคืองผิว
– ระบายอากาศได้ในระดับหนึ่ง ใส่สบายไม่ร้อนมาก
– เนื้อผ้ามีความซักง่าย แห้งเร็วและรีดง่ายปรับเข้ารูปทรงได้ดี
จุดเด่นผลผลิตจากการตัดเย็บ
– สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้
– สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสเนื่องจากผ้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
– รูปแบบการตัดเย็บดูทันสมัย
– ลาดลายผ้าและรูปแบบการตัดเย็บทำให้เสื้อดูเป็นทางการ
ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ตัดเย็บ
– เพิ่มทักษะอาชีพให้ตนเอง
– มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม
– ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการและคณะทำงานหลักสูตร MS 04 การแปรรูปผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมงานกับชุมชน หมู่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก ทำจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ณ. วิทยาลัยสงค์ เขากระโดง

 

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บภาพจากชุมชนที่ดิฉันได้รับผิดชอบลำดับต่อมาดิฉันได้นำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงาน จากนั้นนำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์ตามที่หน่วยงานได้กำหนดให้

 

VDO รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู