โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีครับ กระผมนายฐิติชัย อาจทวีกุล ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต หลักสูตร MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  มีดังนี้

  1. นำเสนองาน “เสื้อตามใจฉัน” และอบรมหัวข้อการใช้ผ้าอัดกาว

อาจารย์และสามาชิกได้วางแผนการทำงานและให้สมาชิกที่ตัดเย็บเสื้อผ้าโชว์ผลงานเสื้อผ้าที่ตัดเย็บขึ้นเอง “เสื่อผ้าตามใจฉัน” และได้อบรมการอัดผ้ากาวให้สมาชิกจาก นางสมจิต ไชยสุวรรณ์ เพื่อไปใช้ในการตัดเย็บเสื้อของตนเองแล้วนำมาโชว์ผลงานในรอบหน้าและสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า การเข้ารูปให้สวยงาม และคำแนะการตัดเย็บเสื้อจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเสื้อ คุณอริยพล กลองชัย เพื่อไปต่อยอดพัฒนาฝีมือและเพิ่มรายได้ให้แกตนเอง

  1. การแปรรูปเสื้อของสมาชิกในโครงการ

             ผลการออกแบบเสื้อผ้า “เสื้อตามใจฉัน” สมาชิกได้คิดและออกแบบเอง

– ชื่อผู้ตัดเย็บ : นางแม้น อาญาเมือง หมู่ 4

– ชนิดของผ้า : ผ้าฝ้ายจากผ้าในชุมชนตำบลสวายจีก

– ลักษณะเด่น : แขนยาว กระดุมจีน ใส่สบาย ลวดลายโดดเด่น สีสันสดใส

– ปัญหาในการตัดเย็บ : เสื้อมีคอใหญ่ บ่าตก ต้องการการสอนเข้ารูปทรง และการสอนการตัดผ้าถุง

– ราคา : กระเป๋า 350 บาท เสื้อ 350 – 450 บาท

 

 

 

 

  1.  กิจกรรม นักเล่านิทาน วิถีชุมชนบนฐานความพอเพียง

ท่านอาจารย์อุดม อาญาเมือง ได้เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าความเป็นมาจากคนเถ่าคนแก่ที่เคยเล่าตำนานของตำบลสวายจีก และได้ถ่ายทอดบทเพลงของตำบลสวายจีกให้สมาชิกได้รับฟัง

  1. กิจกรรมจิตอาสาร่วมทำโรงทาน ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

อาจารย์และสมาชิกได้ไปร่วมงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์และได้ร่วมทำบุญกับโรงท่านหมู่ 4 โดยนำน้ำดื่มไปร่วมกันทำบุญ

วิดีโอการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู