ผมนายพีรวิชญ์ ขันหมั่น ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) รหัส MS04 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการปฏิบัติงานหน้าที่ในเดือนกันยายน ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานเป็นหลัก รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากชาวบ้านในกรณีหมิ่นประมาท ช่วยงานปลัดในการไกล่เกลี่ยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เดินเอกสารไปฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงออกแบบป้ายไวนิลในโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่น และในวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้ออกพื้นที่งานโครงการประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรท้องถิ่น ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำสินค้าท้องถิ่นของตัวเองออกมาจำหน่าย เช่น เห็ดหลา่กหลายชนิด มัน ถั่ว ผลไม้ตามฤดูกาล พืชผักสวนครัว และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้

 

อื่นๆ

เมนู