สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว อภิญญา คลีกร สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1ตำบล1มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  ทันการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งคณะทำงาน ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมวางแผนการทำงานประจำเดือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหาของการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การใช้ผ้าอัดกาวเพื่อสร้างความทรงตัว”

นางสมจิต ชัยสุวรรณ์ และ คุณ ปราถนา  อาญาเมือง ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกของโครงการ ได้มาบรรยาย

ภาพประกอบ

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง

ชาวบ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงทานงานซ้อมรับปริญญาบัตรของพระสงฆ์ ณ วิทยาลัยสงฆ์ เขากระโดง  โรงทานหมู่ 4 เป็นข้าวเหนียว หมูทอด ส้มตำ ลอดช่อง พร้อมน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 120 ขวด

ภาพประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอกการปฎิบัตงานประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู