BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)
หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ :MS04-กิจกรรมอบรมการทำตลาดออนไลน์เพื่อการขายและการจัดทำบัญชี ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายคฑาวุธ บุตรสุด ประเภทประชาชน

กระผม นายคฑาวุธ บุตรสุด MS04 ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 กระผมไม่สามารถลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ เพราะอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง จึงต้องเฝ้าระวังกักตัว แต่ทั้งนี้ กระผมได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ให้ติดตามผ่านระบบออนไลน์ และได้รับอนุเคราะห์เกี่ยวกับภาระงานในการจัดกิจกรรมต่างในพื้นที่จากสมาชิกในหลักสูตร MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

มีเนื้อหาปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

การปฏิบัติงานประจำวันที่ 10-30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 คณาจารย์ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานMS04ตำบลสวายจีก ได้มีการจัดกิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือน และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์
บรรยายโดย อาจารย์คฑาวุฒิ จันบัวลา

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

Search Engine Marketing คือ การตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น
SEO (การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google)
PPC (การซื้อ Ads บน Google)
Email Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการตลาดออนไลน์ที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว
Social Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tiktok, ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น

ข้อดีของการขายออนไลน์

1.เป็นช่องการขายที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเวลารวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย มีความสะดวกสบาย
2.คนทำงานประจำ สามารถขายของออนไลน์เป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองและครอบครัว
3.ไม่ต้องเสียเงินทุนในการเปิดหน้าร้านขายสินค้า ไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้า
4มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิง กลุ่มแม่บ้าน ที่นิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้น
5.สามารถนำเสนอและขายสินค้าให้กับลูกค้าได้หลากหลายประเภท
6.ไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลาในการเฝ้าหน้าร้าน สามารถนำเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
7.สามารถขายของได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
8.ถ้าสินค้าดีมีคุณภาพ จะมีโอกาสได้กลุ่มลูกค้าเพิ่ม จากการแชร์ และการบอกต่อกันไปเรื่อยๆ
9.มีระบบการชำระเงินที่ทันสมัย ทั้งโอนผ่านออนไลน์ หรือผ่านบัตรเครดิต

ข้อเสีย ของการขายออนไลน์
1.อาจขายได้ยาก เพราะลูกค้าไม่สามารถสัมผัสและทดลองสินค้าได้ ทำให้ไม่รู้ขนาด น้ำหนัก รสชาติ ปริมาณ จึงไม่กล้าที่จะจัดสินใจซื้อในทันที
2.มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จากการกระบวนการขนส่งสินค้าไปส่งถึงมือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นค่ากล่อง ค่าบริการไปรษณีย์
3.ถ้าใช้เวลาในการส่งสินค้ายาวนาน อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้าอาหาร หรือของกินต่างๆ
4.มีคู่แข่งขันสูง เพราะขายออนไลน์ทำได้ง่าย จะเปิดร้านบนเว็บไซต์ หรือขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ก็ได้
5.ถ้าอยากทำให้ร้านค้าออนไลน์ หรือสินค้า เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลาย คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก
6.ลูกค้าบางคน อาจไม่เชื่อใจ และเชื่อมั่นร้านค้าออนไลน์ กลัวว่าจะถูกโกง จ่ายเงินซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ของที่ตัวเองซื้อ หรือได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ตรงกับที่ได้สั่งซื้อ

2.แนวทางการทำสตอรี่ของสินค้า
บรรยายโดย อาจารย์วิทวัส สหวงษ์

การทำสตอรี่ของกลุ่มชุมชนสวายจีก โดยมีการแนะนำแนวทางให้มีการทำผลิตภัณฑ์เสื้อแปรรูปจากผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สมาชิกได้แปรรูป ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าสนใจโดดเด่น ดึงดูดความสนใจเผื่อที่จะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเห็นถึงความสวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่อื่นๆ และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และทำให้ลูกค้ตัดสินใจการซื้อได้เร็วขึ้น

3.อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
บรรยายโดย อาจารย์สายฝน อุไร สาขาวิชาการบัญชี

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวัน จบสิ้น อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

การทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัว

องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็น และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบรู้และรอบคอบ

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

สรุปได้ว่าเมื่อผู้ทำบัญชีครัวเรือนทำการบันทึกบัญชีจำทราบยอดคงเหลือของเงินที่เป็นปัจจุบันและสามารถงวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของตน เป็นผลให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ และยังควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หาหนทางเพิ่มรายได้ และออมเงินให้มากขึ้น จะทำให้หนีสิ้นนั้นลดลง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ปรีชา มโนรัมย์ คณบดีคณะการจัดการ และท่าน ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษา และร่วมพูดคุยใหคำแนะนำกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้รับเกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการU2T การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างด้ให้กับชุนชนของชุนชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู