โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์-U2T)

หลักสูตร-MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวลดาวรรณ จันทร์รุ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

ดิฉันได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2564 มีการปฏิบัติงาน ดังนี้

ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมพูดคุย ชี้แจงวางแผนการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานว่าพบเจอปัญหาและอุปสรรคในด้านใด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย

กิจกรรมการติดตามผลการทำงานโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในหัวข้อ”ตามใจฉัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ ผู้ดูแลโครงการ ได้มอบหมายโจทย์การตัดเสื้อผ้าให้แก่สมาชิกในโครงการเพื่อนำมาแสดงออกถึงฝีมือและทักษะความสามารถการออกแบบในรูปแบบของตัวเอง ให้ดูมีความสวยงามและทันสมัยเพื่อตอบโจทย์กับคนทุกเพศทุกวัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผ้าไหมสวายจีกเป็นพระเอกเพราะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สีสันสดใสสวยงาม

กิจกรรมร่วมแจกน้ำดื่มโรงทานในงานกฐินที่วัดบ้านหนองปรือ หมู่3 และวัดโพธิ์ทอง หมู่1 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านถาวร หมู่8 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการนำข้อมูลมาบันทึกลงในเว็บเก็บข้อมูล CBD โดยจะเป็นในด้านภูมิปัญญาและเกษตรกรเป็นหลักเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพหลักคือเกษตกร

 

 

อื่นๆ

เมนู