โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดิฉันได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการการU2T COVID-19 WEEKการป้องกันโรคโควิด-19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ คือ หมู่ 4 บ้านใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 หมู่บ้านของตำบลสวายจีก

สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

การระบาดของโควิดทางอาจารย์ผู้ดูแลโครงการจึงจัดให้มีการนำอุปกรณ์ป้องโควิด 19 มาแจกจ่ายอสมแต่ละหมู่บ้านโดยให้สมาชิกติดต่อ อสม.ประจำหมู่บ้านที่สมาชิกรับผิดชอบให้มารับอุปกรณ์เพื่อที่จะไปแจกจ่ายให้กับชุมชนของแต่ละหมู่จะได้ทำงานอย่างปลอดภัยมากขึ้นการดำเนินการเตรียมอุปกรณ์โดยสมาชิกทุกคนช่วยการเเพ็กอย่างเต็มที่โดยมีรายการดังต่อไปนี้

1.เจลสเปย์แอลกอฮอ

2.แมส

และในส่วนของ อสม.ที่เป็นตัวแทนมาเราจึงมีการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลมาบรรยายเกี่ยวกับการใส่แมสและการเก็บรักษารับฟังการป้องกันโควิด 19 เพื่อเข้าใจถึงการรับมือกับสถานการณ์โควิด

รูปภาพประกอบ

 

วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู