ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความนายวรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม

การจำหน่ายสินค้าในโลกตลาดออนไลน์ บรรยายโดย อาจารย์ คฑาวุธ จันบัวลา 

ความต้องการ มี2ประเภท

1.needs หมายถึง ปัจจัย4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยเเละยารักษาโรค

2wants หมายถึง สิ่งที่มนุษย์อยากมี เช่น รถ โทรศัพท์มือถือ

สินค้าเเละบริการ การตลาดออนไลน์ขายได้ 24 ชั่วโมง

ช่องทางการทำตลาดออนไลน์ 

1.เว็บไซด์

2.สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Tiktok Line

3.ตลาดกฃางออนไลน์ Lazada Shoppee

ข้อดีของการตลาดออนไลน์

-ต้นทุนการขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง

-ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่ เเค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

-ทำงานคนเดียวได้ ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง

-ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง

-เปิดร้านค้าขายได้ 24 ชม

ข้อเสียของการตลาดออนไลน์

-การเเข่งขันสุง โดนตัดราคาง่าย

-ผู้ซื้อผู้ขายต้องมีความทางอินเตอร์เน็ต

-ความเชื่อมันในการสั่งสินค้าออนไลน์อาจยังน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อโดยตรง

-ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าแพงกว่าท้องตลาดำด้อาจทำให้ขายสินค้าได้ยากขึ้น

9 อย่างความรู้ก่อนเริ่มขายออนไลน์

1.ชื่อร้าน อ่านง่าย จำง่าย คุ้นหู ค้นหาเจอ

2.สินค้าเลือกจากสิ่งที่ชอบ เลือกจากสิ่งที่ใช่

3.เงินทุนต้นทุนการขายออนไลน์ไม่ได้มีเเค่ค้าขายสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว

4.จุดยืนของร้าน วางแผนร้านให้ชัดเจน

5.ช่องทางการขายสินค้า

6.แผนการตลาด จุดขายดึงดูด ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย

7.ใช่องทางการชำระเงิน

8.ความอดทนเเละความมุ่งมั่น

9.เวลา

เทคนิคการลงรูปโฆษณาในเฟสบุค

-สวยงาม คมชัด เข้าใจง่าย สื่อภาพลักษณ์ของเเบรนด์

-ข้อความบนรูปต้องกระชับ เข้าใจง่าย เเละตัวอักษรไม่เกิน 20%

-เเสดงราคาในตัวเเละค่าบริการในการจัดส่งให้ชัดเจน

เเนวทางการทำตลาดออนไลน์ ตำบลสวายจีก

-ชื่อร้าน

-การสร้างเรื่องราวที่มาที่ไปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์เเละมูลค่า มีชื่อเรียกชัดเจนเเละจำแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เเละกลุ่มเป้าหาย

-กำหนดราคาที่เหมาะสม

-เเสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด รูปทรง ลวดลายหลากหลายมุม

การทำบัญชีครัวเรือน บรรยายโดย อาจารย์ สายฝน อุไร

องค์ประกอบของเศรฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 คุณลักษณะ

1.ความพอประมาณในการใช้จ่าย

2.มีเหตุผลในการใช้จ่าย

3.มีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย

สรุปได้ว่า เมื่อผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนทำการบันทึกบัญชีจะทราบยอดคงเหลือของเงินในปัจจุบันเเละสามารถวิเคราะห์รายรับในจ่ายเพื่อเป็นการวางแผนใช้ชีวิตต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู