ชื่อบทความ : MS04ติดตามผลผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความนายวรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม

กระผมนายวรัญญู  กองรัมย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2564  พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการนำของท่านอาจารย์สายใจ ทันการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ หมู่ 4 ต.สวายจีก ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้            1. เชิญผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน คือ อาจารย์อุดม อาญาเมือง มาเป็นวิทยากรในการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของตำบลสวายจีกให้สมาชิกในโครงการได้รับฟัง ซึ่งในการเล่าขานได้กล่าวถึงประวัติของตำบลสวายจีกคร่าว ๆ และนิทานพื้นบ้านสะท้อนวิถีชีวิต เรื่อง “เขาผู้หญิง เขาผู้ชาย” (เขากระโดงในปัจจุบัน) และเล่าขานตำนานรูปปั้นยักษ์ศรี ยักษ์สา (รูปปั้นบริเวรวัดหนองปรือ) ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นการเล่าขานต่อกันมา ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมากนัก                                                                      

 2. กิจกรรมนำเสนอเสื้อตามใจฉัน คือ ให้สมาชิกในชุมชนนำเสื้อที่ตัวเองออกแบบมาพรีเซ็นต์ผลงานการตัดเย็บ  โดยคุณอริยพล กลองชัย วิทยากรที่คอยให้ให้คำแนะนำแก่สมาชิก โดยมีสมาชิกในชุมชน จำนวน 13 ราย ดังนี้                     

1. นางเเม้น อาญาเมือง ม.4                                                                                                                                                                       

2. นางสาย อุสารัมย์ ม.12                                                                                                                                                                           

3. นางสำรวญ อาญาเมือง ม.8                                                                                                                                                                   

4. นางสมิด ไกรรัมย์ ม.4                                                                                                                                                                             

5. นางสมจิตร ชัยสุวรรณ ม.14                                                                                                                                                                   

6. นางปัทมา สุดต่าง ม.4                                                                                                                                                                           

7. นางสำอางค์ อาญาเมือง ม.4                                                                                                                                                                 

8. นางสำรวญ แก้วชนะ ม.4                                                                                                                                                                       

9. นางสำลี กระเชียงรัมย์ ม.7                                                                                                                                                                     

10. นางละออง อาญาเมือง ม.7                                                                                                                                                                   

11. นางรัชดา ภักดีล้น ม.2                                                                                                                                                                           

12. นางเสมียน ชาติรัมย์ ม.11                                                                                                                                                                     

13. นางปราถนา อาญาเมือง ม.18                                                                                                                        

 การนำเสนอเสื้อผ้าตามใจฉัน (สมาชิกที่รับผิดชอบ)   

1. ชื่อผู้ตัดเย็บ : นางสาวปรารถนา อาญาเมือง หมู่ 18                                                                                                                              2. ชนิดของผ้า : ผ้าขาวม้า                                                                                                                                                                          3. ลักษณะเด่น : เป็นการแปรรูปผ้าทอจากชุมชน การทอลายประยุกต์จากผ้าที่เราใช้งานปกติมาทำเป็นเสื้อ เสื้อปกเทเลอร์หรือเสื้อปกสูท การสวมใส่เพื่อคลุมออกงาน กันแดดกันร้อนในชีวิตประจำวัน                                                                                                     4. ปัญหาในการตัดเย็บ : ผ้าทอใช้ระยะเวลาในการทอนาน เพราะทอมือร้อยเปอร์เซ็น ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมและเทคโลโนยี เช่น บาก กี่ กระตุก ผ้าโรงงานเน้นผ้าจากท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นหลัก                                                                                                                5. ราคา : 450 – 500 

  

 

อื่นๆ

เมนู