ดิฉัน นางสาวชฎาพร  ชุดชะเวทย์ ประเภทประชาชนทั่วไปได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนบ้านสวายจีกตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และได้ร่วมทำบุญทอดกฐินถวายโรงทานกับคณะทำงานของตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  ที่วัดโพธิ์ทองบ้านสวายจีก

ดิฉันได้ร่วมถวายปัจจัยและน้ำดื่มให้กับทางวัดโพธิ์ทองรวมกับคณะการทำงานของตำบลสวายจีก

ดิฉันได้เห็นการแต่งกายมาทำบุญของคนสวายจีกดิฉันรู้สึกว่าชาวบ้านในชุมชนที่นี่แต่งกายดูสวยงามมีเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นคือผ้าไหมสไบผาดใส่ไหล่ซึ่งดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนในชุมชนสวายจีกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

อื่นๆ

เมนู