ชื่อเจ้าของบทความนาย วรัญญู กองรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม กระผมได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้ดูแลโครงการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำบลสวายจีกมีภูมิปัญญาในการทอผ้าไหม เป็นเอกลักษณ์ได้รับการกล่าวขวัญมานานแล้วในด้านความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เป็นการเพิ่มรายได้ให้แรงงานในชุมชน ในปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาของชาวบ้านมากขึ้น หันมาบริโภคสินค้าไทย นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอมือ โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ทอขึ้นมาจากเส้นไหมอันเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ มีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีเสน่ห์ในตัวเอง เป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้เเก่สมาชิกในชุมชนเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยได้นำมาแปรรูป ได้แก่ เสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผืนแต่งบ้าน ปลอกหมอน พรม กระเป๋า เป็นต้น

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเเก่ผู้กักตัว เช่น น้ำดื่มข้าวสารอาหารเเห้ง ของใช้ต่างๆ  เเก่ ชุมชนบ้านหนองปรือน้อย ม.9 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ของตำบลสวายจีก

 

อื่นๆ

เมนู