ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวภิชญาพร สายบุตร

               การดำเนินชีวิตในยุคโควิดเสี่ยงต่อสุขภาพจิต ตอนนี้มีหลายสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต อันดับแรกคือ ความอันตรายของโรคระบาดทำให้เกิดความกลัวขึ้นในตัวเรา การที่เรากลัวและกังวลไม่ได้แปลว่าผิดปกติ แต่แน่นอนว่า ถ้าเรากลัวหรือเครียดนานๆ อย่างต่อเนื่องจะมีผลต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ร่างกายจะทำงานหนักขึ้น และอย่างที่หลายคนบอกว่า สถานการณ์ตอนนี้อาจกลายเป็น new normal เป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปในระยะยาว ความกลัวและความกังวลนี้ก็อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย
                การที่เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกัน เพราะเราออกจากความเคยชินและความมั่นคงเดิม เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมมากขึ้น ทำให้เราไม่ได้เจอคนที่ผูกพันด้วยบ่อยเท่าเดิม เราต้องอยู่กับที่ ไม่ได้สัมผัสธรรมชาติ แสง สี เสียง หรือสภาพแวดล้อมที่เราเคยชิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนคือเรื่องการงาน ปากท้อง เศรษฐกิจ จะเรียกว่าเป็นปัจจัยสร้างความเครียดหลักๆ ในสังคมเราเลยก็ได้  

                 อีกทั้งในแต่ล่ะชุมชนมีเจ้าหน้าขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อขอรับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19-

 

                      การป้องกันและรับมือ COVID-19-

1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
2. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
3. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
4. ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
5. ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
6. เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
7. หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู