ข้าวแต๋น เป็นขนมโบราณ ที่เกิดจากการนำข้าวเหนียว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย นั้นนำมาแปรรูปเป็นขนม เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ข้าวแต๋น นอกจากจะเป็นขนม ที่ทานเป็นของว่างแล้วยังนำมาใช้ในการประกอบในงานพิธีต่างๆ รวมไปถึงนำมาเป็นของฝากได้อีกด้วย ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ ข้าวแต๋นได้มีการพัฒนาสูตรใหม่ๆขึ้นมากมายมีหลากหลายรสชาติ

และในวันนี้เราขอนำเสนอ ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ จากตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มของคุณสุภาวดี พรมานะสวัสดิ์ หรือคุณยาย ค่าย ที่เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและแปรรูป เพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์คิดค้นสูตรใหม่และมีความแปลกใหม่ สามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ เเละสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แกชาวบ้านในชุมชน

ลิ้งคลิปวีดีโอครับ

อื่นๆ

เมนู