ต้นไหลหรือกก เป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายเจริญเติบโตได้ดี และจะแตกหน่อในช่วงฤดูฝน ชอบอยู่ในบริเวณที่ลุ่มมีลักษณะเป็นดินเลน มีน้ำขังเสมอ ทั้งนี้ยังมีสรรพคุณทางยา ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย

ลำต้นของต้นไหลหรือกก มีลักษณะที่เหนียวคงทน ชาวบ้านทางภาคอีสานส่วนใหญ่ นิยมนำมาทำเป็นของใช้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้สอยในครัวเรือน และสามารถ นำมาสร้างรายได้ในครัวเรือน ได้อีกด้วย

คุณแม่เสงี่ยมขันประโคน ชาวบ้านในตำบลหนองบัวอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งท่าน ที่ได้หยิบนำต้นไหล มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หมวก ที่มีการสานด้วยมือ มีลักษณะที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ดีด้วย
กระติ๊บ ที่มีลักษณะสีสันต่างๆมีหลายไซด์หลายขนาด สามารถนำมาใส่ข้าวเหนียว เหรียญ หรืออื่นๆ ได้เช่นกัน ฝาชีที่เอาไว้ครอบอาหาร เพื่อป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆมากัดแทะอาหาร

นอกจากที่คุณแม่เสงี่ยมขันประโคน จะหยิบนำต้นไหลมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังมี การทำผลิตภัณฑ์ จากเส้นพลาสติกสาน โดยคุณแม่ ได้ทำเป็นชะลอม เพื่อเอาไว้ใสาสิ่งของ อีกทั้งยังรับทำเป็นของชำร่วยในงานพิธีต่างๆอีกด้วยนะครับ

ลิ้งคลิปวีดีโอครับ

อื่นๆ

เมนู