มัลเบอร์รี่ Mulberry หรือลูกหม่อน เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิด ที่อยู่ในตระกูลเบอร์รี่ ในทุกวันนี้ นับเป็นพืชอีก 1 ชนิด ที่ได้รับความนิยม ในการรับประทาน เพื่อสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีคุณค่าทางสารอาหารอีกทั้งยังมีสรรพคุณต้านโรคได้ดีอีกด้วย

ลักษณะลำต้นของมัลเบอร์รี่ เป็นพืชยืนต้น ประเภท ไม้พุ่มขนาดกลาง เนื้อไม้อ่อน เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนลำต้นมีลักษณะกลม ไม่มีหนามมียางสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม ใบมีลักษณะขอบหยัก ปลายใบแหลม ผิวสัมผัสของใบสาก ก้านใบเรียวเล็ก ผลของมัลเบอร์รี่หรือหม่อน มีลักษณะเป็นผลรวม ทรงกระบอก

ผลของมัลเบอร์รี่ที่ดิบ จะมีสีเขียว ห่ามจะมีสีแดง ให้รสเปรี้ยว ส่วนผลสุกนั้นจะมีสีม่วงดำให้รสหวาน
ผลของมัลเบอร์รี่ที่สุกแล้ว สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่ม อาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆได้อีกด้วย

คุณ สุภาวดี พรมานะสวัสดิ์ ชาวบ้านในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งท่าน ที่ได้นำมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลไม้ ที่คนในชุมชน ปลูกไว้มา แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเช่น ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ แยม รวมไปถึงไวน์มัลเบอร์รี่ ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหนองบัว ได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู