ข้าพเจ้านางสาวรัตนา สีลาพล  ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่รณรงค์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนในตำบลหนองบัว มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้ประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว เพื่อที่จะเข้าไปรณรงค์และเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองบัว ให้ร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น ให้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลหนองบัว และจากที่ได้สอบถามประชาชนในตำบลหนองบัว สาเหตุที่ไม่ประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน พบว่ามีประเด็นเรื่องความกังวลในการแพ้วัคซีน และข่าวการตายของผู้แพ้วัคซีนทำให้ความรู้สึกไม่ต้องการฉีดวัคซีน โควิด-19 ในภาพรวมประชาชนในตำบลหนองบัว มีความกังวลใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์พบแนวโน้มประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงตลกชื่อดังและและข่าวคราวที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

  

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู