ข้าพเจ้านางสาวรัตนา  สีลาพล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในวันที่ 13 มีนาคม 2564

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ในชุมชนมีการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นงานประจำปีที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณและคนในหมู่บ้านรวมถึงคนในตำบลหนองบัวก็จะมาร่วมกันทำบุญไหว้พระ ฟังธรรม ในงานจะมีผู้คนมาจัดทำโรงทานอาหารและเครื่องดื่มมากมาย และมีการแห่รอบหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันสนุกสนานกับงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างมาก งานบุญครั้งนี้จัดขึ้นที่ บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมทำบุญกับชาวบ้านแล้วนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆในตำบลหนองบัว เช่น เครื่องจักสาน ที่ทำมาจากต้นกก มาแปรรูปเป็น กระติ๊บข้าว หมวก ฝาชีครอบอาการ ตะกร้า และการแปรรูปมัลเบอรี่มาเป็นข้าวเกรียบและข้าวแต๋นมัลเบอรี่  ผลิตภัณฑ์ 2 อย่างนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวตำบลหนองบัวที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะ

    

ไฟล์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู