ข้าพเจ้านางสาวภิชญาพร สายบุตร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงพื้นที่ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้มีการลงสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในแต่ล่ะหมู่

         ผลการลงสำรวจแต่ล่ะหมู่บ้านก็ได้พบว่าแต่ละหมู่บ้านได้มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP แตกต่างกันไป สินค้าภายในหมู่บ้านไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

  ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของแต่ล่ะหมู่บ้านประกอบด้วย  1. ตะกร้าจักสาน สารจากต้นกกซึ่งมีความคงทนและเหมาะกับการใช้งาน 2. ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ 3. ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่  ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่และข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ใช้ข้าวเหนียวและมัลเบอร์รี่ในการทำผลิตภัฑณ์เป็นที่ขึ้นชื่อภายในชุมชนสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง 4. ไวน์มัลเบอร์รี่ชาวบ้านบางกลุ่มนำลูกมัลเบอร์รี่มาหมักเป็นไวน์และนำขายสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน


อื่นๆ

เมนู