ข้าพเจ้านาย ธีรภัทร์ จรเข้ ประเภท นักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
จากการลงพื้นที่ในวันที่13 มีนาคม2564 ได้มีการสำรวจผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้าง

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านพบว่า ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน
ได้พบว่าทางหมู่บ้านนั้นมีผลิตภัณฑ์ OTOP ในแต่ละหมู่บ้านแตกต่างกันไป แต่
สินค้าOTOPนั้น ไม่ค่อยได้รับความนิยมกับคนนอกพื้นที่เเละคนที่มาจากต่างถิ่นสักเท่าไหร่
เช่น ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ เเละข้าวเเต๋นมัลเบอร์รี่ ที่ทำโดยชาวบ้านในเเต่ละหมู่บ้านนั้น
ซึ่งข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่เเละข้าวเเต๋นมัลเบอร์รี่นั้น เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากกับผู้คนในพื้นที่
โดยจุดเด่นของข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ เเละ ข้าวเเต๋นมัลเบอร์รี่นั้นทำมาจากข้าวเหนี่ยว เเละ ผลมัลเบอร์รี่
ที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นวิธีหนึ่งในการถนอมอาหาร เพื่อที่จะสามารถเก็บไว้ทานได้นาน
ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้คนในหมู่บ้านนั้นมีรายได้

อื่นๆ

เมนู