ข้าพเจ้า นาย ธีรภัทร์  จรเข้
ประเภท นักศึกษา

จากการลงพื้นที่ทำให้กลุ่มผู้ลงพื้นที่เห็นว่าผลมัลเบอรี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางตำบลหนองบัวมีการขายตลอดทั้งปี กลุ่มผู้ลงพื้นที่จึงเห็นความสำคัญของผลมัลเบอรี่และได้ศึกษาหาข้อมูลทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลมัลเบอรี่ เพื่อสามารถทำรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

อีกทั้งมัลเบอรี่ยังสามารถนำมาแปรรรูปเป็น ข้าวเเต๋น เเละไวน์ ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองบัว

ที่สามารถ นำไปต่อยอดในเชิงของการตลาดต่อไปได้

คลิปวีดีโอ

อื่นๆ

เมนู