ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา  สีลาพล  ผู้ลงพื้นที่สำรวจอาชีพ สินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้จุดมุ่งหมายของทีมงานคือ สำรวจอาชีพและผลิตภัณฑ์ในชุมชนว่ามีอะไรบ้างและทำรายได้ให้กับชุมชนอย่างไรและเราจะพัฒนาอย่างไรให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วนั้นก็พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนอยู่หลายชนิด เช่น เครื่องจักสาน ที่ทำมาจากต้นกก นำมาสานกระติบข้าวเหนียว หมวก ฝาชีครอบอาหาร ตะกร้า และการแปลรูปมัลเบอรี่ ซึ่งจะนำมัลเบอรี่มาทำข้าวเกรียบมัลเบอรี่และข้าวแต๋นมัลเบอรี่ และนอกจากนี้ยังมีอาชีพปลูกดอกดาวเรืองไว้เพื่อจำหน่ายให้พ่อค้า อาชีพและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่กล่าวมานี้จะนำมาสร้างรายได้และต่อยอดในการเพิ่มอาชีพและรายได้ในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ

ไฟล์วีดีโอ

YouTube

อื่นๆ

เมนู