ข้าพเจ้า นาย ธันยา พิลา  ประเภท ประชาชน  ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการได้ลงพื้นที่เพิ่มเติม ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้มีการสำรวจในแต่ละชุมชนว่ามีอะไรบ้าง ได้พบว่าทางชุมชนนั้นมี

อีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น คือการเพาะปลูก ดาวเรือง เพื่อตัดดอกขาย ซึ่งชาวบ้าน จะทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง หรือ หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
โดยกลุ่มชาวบ้าน จะทำการเพาะปลูกดาวเรืองในท้องที่นา และมีแหล่งน้ำใกล้ๆ เพื่อให้ง่ายในการดูแล การให้น้ำกับดาวเรืองนั้น ชาวบ้านจะให้โดยการใช้เป็นระบบน้ำหยด เพื่อเป็นการประหยัดน้ำ และไม่ให้น้ำไปถูกกับดอกดาวเรือง ที่จะเป็นสาเหตุในการเกิดโรค กับดอกดาวเรืองได้

สาเหตุที่กลุ่มชาวบ้านเลือกที่จะปลูกดาวเรืองนั้น ก็เพราะ ดาวเรืองเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไว อีกทั้งยังเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในท้องตลาด

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณ สุนิษา ปินะถา ที่ทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
และได้ อนุญาตให้กลุ่มผู้ลงสำรวจได้ทำการสำรวจและได้ เก็บภาพสวยๆแบบนี้

อื่นๆ

เมนู