ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย ธีรภัทร์  จรเข้

ประเภท นักศึกษา

สวัสดีครับ ผมนาย ธีรภัทร์  จรเข้ ได้ลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว เพื่อเก็บรวบรวมปัญหาเเละความต้องการของชาวบ้าน เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ประจำตำบล โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะได้เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวเเละผู้คนที่เข้านั้นได้เยี่ยมชม เเละได้ทดลองทำจริงเเละสามารถเป็นจุดขายให้กับตำบลได้  อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์โอทอป
รวมไปถึงข้าวเกรียบมัลเบอรี่เเละข้าวเเต๋นซึ่งจะมีวิธีทำที่เป็นจุดเด่นประจำตำบล โดยข้าวเกรียบมัลเบอรี่เเละข้าวเเต๋นมัลเบอรี่นั้น เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง จึงทำให้สามารถเก็บไว้ได้นาน

ซึ่่งกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเเละได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศเเละวิธีการทำผลิตภัณฑ์เเต่ละชิ้นของตำบล ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์เเละนำไปต่อยอดในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มากยิ่งขึ้น

 

ผลิตภัณฑ์จักรสาน

 

ข้าวเกรียบมัลเบอรรี่

 

ภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนดาวเรือง

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู