ข้าพเจ้า นางสาวธนิฐตา  หลุมแก้ว ประเภท ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ร่วมงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติของวัดป่าบ้านหนองน้ำใส หมู่ 11 และได้ลงพื้นที่ไปดูว่าในแต่ละหมู่บ้านมีการทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างได้ไปดูโฮมสเตย์บ้านพี่เสงี่ยม  ขันประโคน ไปดูพี่เสงี่ยมสาธิตวิธีทำกระติบข้าวเหนียว หมวกและของชำร่วยจากต้นกก ไปดูเกษตรผสมผสานของหมู่บ้านชาวนา ไปสวนหม่อนมัลเบอร์รี่ของหมู่บ้านหนองบัวและไปชมสวนดาวเรืองของคุณสุนิษา  ปินะถาซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมและปลูกกันมากในพื้นที่ตำบลหนองบัวและได้เยี่ยมชมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ซึ่งประกอบไปด้วย การทำข้าวเกรียบและข้าวแต๋นจากมัลเบอร์รี่ ซึ่งได้รับการต้อนรับและได้เห็นความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู