ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน MS05 ได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนของตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและได้พบว่าแต่ละชุมชนนั้นมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่แตกต่างกันไป

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงาน MS05 ได้สำรวจผลิตภัณฑ์ของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อหลักๆอยู่ทั้งหมด 3 อย่างดังนี้ 1.ตะกร้าจักสาน 2.ข้าวเกรียบมัลเบอร์รี่ 3.ข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ ทั้ง 3 อย่างนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านในชุมชนที่ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นจนได้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลหนองบัวแต่สินค้าเหล่านี้ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่

ผลมัลเบอร์รี่มีมากเกินไปชาวบ้านในชุมชนจึงคิดค้นหาวิธีเก็บรักษาและถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆ คือทำเป็นข้าวเกรียบมัลเบอรี่และข้าวแต๋นมัลเบอร์รี่ ซึ่งวัตถุดิบหลักในการทำคือข้าวเหนียวและผลมัลเบอร์รี่ ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดก็มีอยู่ในชุมชน ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้คนในชุมชนตำบลหนองบัวมีรายได้

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัว ที่อนุญาตและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ OTOP ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

อื่นๆ

เมนู