ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา ขอยึดกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลหนองบัว อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อต่อยอดหารายได้ให้แก่ชุมชนนี้

จากการลงพื้นที่ทำให้กลุ่มผู้ลงพื้นที่เห็นว่าผลมัลเบอรี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางตำบลหนองบัวมีการขายตลอดทั้งปี และมีการส่งขายทั้งผลสดและแบบแปรรูป ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มผู้ลงพื้นที่จึงเห็นความสำคัญของผลมัลเบอรี่และได้ศึกษาหาข้อมูลทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลมัลเบอรี่ เพื่อสามารถทำรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง

ผลมัลเบอรี่สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายอย่างเช่น ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น ไวน์ สบู่ และน้ำที่ทำจากผลของมัลเบอรี่ ทำให้ชาวตำบลหนองบัวมีรายได้ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลมัลเบอรี่ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของสินค้า OTOP นวัตวิถีของตำบลหนองบัว มัลเบอรี่ยังเป็นผลไม้เศรษฐกิจประจำท้องถิ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลหนองบัวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่ผู้ลงพื้นที่ในทุกๆครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู